Digitale kart

Det går et prosjekt om å lage digitale kart av samtlige gårder, heimer og husmannsplasser presentert i Heimer og folk-serien av Verdalsboka. Kartet finner du ved å hvile musa over overskriften «Digitale kart», og så klikke på «Kart»

Inne på «Kart» har du en boks oppe til høyre der du kan velge hvilke grender som skal vises på kartet i fall du ikke ønsker å se alle. Kartet kan zoomes ved å rulle på musehjulet, eller klikke på +/-. Du kan flytte rundt i kartet ved å klikke-holde-dra.

Plassene er registrert etter følgende forenklede bokstavkode:
G = Gård som fortsatt eksisterer som gård/bruk i dag
H = Tidligere gård eller husmannsplass som eksisterer som heim i dag, eller heim oppsatt som heim ila bokas tidsspenn
N = Nedlagt gård eller husmannsplass enten det er spor eller ikke der i dag
D = En kategori for diverse nedlagte eller eksisterende bygg eller plasser

Det blir masse kontakt med forfattere og folk i bygda, sjekking og rettinger. Sannsynligheten for at alt er korrekt og nøyaktig er liten. Hvis du finner feil (og har sikker info om dette), så send en epost om feilen til terjus@live.no eller ring inn feilen på 404 52 404.